รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โดยมีตำแหน่งงานที่รับสมัครดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี”

รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ 501 อัตรา

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 501 อัตรา ประจำปี 2562 ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ 501 อัตรา”