รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) รายละเอียดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์)
สอบถามโทร. 0-5394-3310

Leave a comment

* - Required fields