รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี วุฒิปริญญาตรีสังคมสงเคราะศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Leave a comment

* - Required fields