สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบขรก.ตำรวจ 2,700 อัตรา

สมัครสอบข้าราชการตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

Leave a comment

* - Required fields