เตรียมสมัครด่วน! เปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 8,579 อัตรา

งานราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ประกาศวันรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี 2562

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www://.dlaapplicant2562.com ได้ตลอด 24 ชม. ค่าสมัครรายละ 300 บาท โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

ส่วนการจัดสอบดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยกำหนดการสอบแข่งขันออกเป็นกลุ่มภาค หรือเขต รวม 10 กลุ่มภาค หรือเขต โดยมีตำแหน่งและอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งมี 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา ใช้บรรจุในเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลทุกระดับ และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

สำหรับการสอบภาค ก. หรือสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้ จะต่างจากการสอบบรรจุท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมา มีข้อสอบภาษาอังกฤษ 20 ข้อ ตามมาตรฐานการสอบของสำนักงาน ก.พ.เหมือนเดิม แต่จะคิดรวมคะแนนให้สอบผ่านร้อยละ 60 จากข้อสอบรวม 100 ข้อ เนื่องจากการสอบครั้งก่อนมีผู้สอบไม่ผ่านภาค ก.จำนวนมาก จากการคิดคะแนนการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ 20 ข้อให้ผ่าน 50%

แผนการดำเนินการสอบแข่งขัน
-ประกาศรับสมัครสอบวันที่ 22 เมษายน
-รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9-31 พฤษภาคม
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 5 มิถุนายน
-ประกาศวัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 11 มิถุนายน
-จำนวนที่เปิดสอบแข่งขัน 8,579 อัตรา ประกอบด้วย
-ประเภทวิชาการ 22 ตำแหน่ง จำนวน 1,213 อัตรา
-ประเภททั่วไป 21 ตำแหน่ง จำนวน 5,582 อัตรา
-ครูผู้ช่วย 20 สาขา จำนวน 1,784 อัตรา

ทั้งนี้จะมีการเผยแพร่ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มก. และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมทั้งปิดประกาศที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ โดยสมัครได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Leave a comment

* - Required fields